Köpvillkor

 

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Alla priser är inklusive moms 25%.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

 

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att ManSport lider ekonomisk skada, polisanmäls. ManSport friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i ManSport sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

 

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. 

Faktura (Endast inom Sverige): Avgift för att betala mot faktura f.n 20 kr, fakturan medföljer försändelsen. För att få kredit krävs att du uppger ditt personnummer. ManSport gör en kreditupplysning på samtliga kunder som vill handla mot faktura. ManSport har rätt att neka kund att betala mot faktura.

Förskottsbetalning (Endast inom Sverige): Du kan också betala i förskott utan kostnad till vårt Bankgiro 489-3566. Varorna skickas när vi mottagit betalning.

Paypal: Vi kan nu erbjuda PayPal för säker betalning över Internet. PayPal har erbjudit sin betallösning på Internet sedan 1998 och är i dag representerat i över 100 länder.

Payson: Payson samarbetar med Visa, MasterCard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Frakten baseras på antalet köpta varor. För leveranser i Sverige börjar frakten på endast 25 kr och för övriga EU endast 50 kr

 
Sverige
1-3 varor 25 kr
4-8 varor 37 kr
9-13 varor 61 kr
 
Europa
1-3 varor 50 kr
4-8 varor 70 kr
9-13 varor 110 kr
 
Du ser exakt kostnad innan du skickar beställningen.
 
ManSport reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga ManSport att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.
 
 
Betalningsvillkor

Vid fakturabetalning gäller 10 dagar från det att varan mottas.

Betalningspåminnelser debiteras med påminnelseavgift enligt lag med 50 kr. Om betalning inte sker inom 8 dagar efter att en påminnelse gått ut skickar vi ett kravbrev som debiteras 160 kr. Sker inte betalning inom 10 dagar skickar vi ärendet till kronofogdemyndigheten för betalningsföreläggande. 

 

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. 

Internationella beställningar kan ta 10-14 dagar beroende på destination.

Leverans sker per post. Leverans av beställd tjänst enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med ManSport köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från ManSport per e-post.

 

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir ManSport egendom tills dess full betalning erlagts.

 

Ansvar för fel

ManSport ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor ManSport bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta ManSport reklamationsavdelning via e-post kundtjanst@manposrt.se eller via ManSport hemsida www.mansport.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. 

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta ManSport. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall ManSport kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

  

Transportskadat gods

Om en vara från ManSport skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför ManSport kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att ManSport befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Övrigt

ManSport förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har ManSport rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. ManSport skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

 

Obehöriga köp 

Alla försök till kortbedrägerier polisanmäls

 

Powered By OpenCart
hgghghjgh © 2018